Algemene informatie

De subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) stimuleert internationale samenwerkingsverbanden op watergebied.

 • enkel voor vernieuwende technologieën, methodologieën of innotieve prototypes op watergebied
 • subsidies voor het testen, demonstreren of het uitvoeren van feasibility studies mbt projecten op watergebied
 • voor samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, kennisinstellingen en ngo’s
 • samenwerkingsovereenkomst met een lokale buitenlandse partner is voorwaarde
 • voor twee soorten projecten: pilotprojecten of haalbaarheidsstudies

Voorwaarden WWSD

 1.  Aanvraag moet worden ingediend door een onderneming, onderzoeksorganisatie of NGO of een consortia
 2. Project stimuleert inzet van innovatieve Nederlandse kennis of middelen op het gebied van waterveiligheid of waterzekerheid in het buitenland
 3. Verplichte toepassingsgebieden: drinkwater, sanitatie, watergovernance, duurzame ontwikkeling havens en vaarwegen, klimaat, waterveiligheid, voedsel en ecosystemen, water en energie.
 4. Maximale projectomvang pilotproject: €600000,-, waarvan 60% maximaal kan worden gesubsideerd
 5. Maximale projectomvang haalbaarheidsstudie: € 250000,-, waarvan 70% kan worden gesubsideerd

Betrokken partijen

Voor meer informatie zie https://www.partnersvoorwater.nl

Procedure

 1. De regeling voor 2020 is nog niet geopend
 2. Informatie verkrijgbaar via mijnrvo.nl 

Afwijzingsgronden

 •  het project wordt uitgevoerd in een land dat voorkomt op de lijst van uitgesloten landen
 • binnen deze regeling is er al een subsidie voor een soortgelijk project verstrekt
 • de subsidieverstrekking is niet in overeenstemming met het bepaalde in de algemene groepsvrijstellingsverordening
 • geen duidelijke lokale gebruiker of lokale begunstigde
 • de totale subsidiable kosten vallen buiten de bandbreedte voor een pilotproject of haalbaarheidsstudie
 • het project behaalt een onvoldoende totaalscore op de beoordelingscriteria
 • het project behaalt een te lage score op 1 van de beoordelingscriteria
 • te lange uitvoeringstijd