Algemene informatie

De VKI (versnelde klimaatinvesteringen industrie) subsidie is onderdeel van de Topsector Energie (TSE) subsidies.

 • voor bestaande toepassingen (dus geen innovaties) met bewezen CO2 verlagende impact
 • voor ondernemers die CO2 besparende maatregelen wil nemen maar daarvoor de investering niet kunnen betalen
 • voor investeringen met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar
 • enkel voor ondernemingen uit de industrie, volgens hoofdgroep C, D en E uit de standaard bedrijfsindeling van het CBS
 • Minimaal subsidie-bedrag 125000 €

Overige voorwaarden

 • Het project moet CO2 of CO2 equivalente reductie opleveren, waarbij onder CO2 equivalent het volgende verstaan: “de equivalente hoeveelheid CH4, N2O, HFK’s, PFK,s en SF6, die overeenkomstig de vastgestelde factoren in de regeling hetzelfde broeikaseffect oplevert als een massa-eenheid CO2”.
 • in investering moet zich bewezen hebben in ten minste drie vergelijkbare projecten in de Nederlandse industrie
 • het project moet in 2020 worden uitgevoerd
 • de kwaliteit van het project moet voldoende zijn

Eisen en voorwaarden

 1. U dient te voldoen aan de algemene criteria voor goedkeuring van projecten van de TSE
 2. Enkel voor samenwerkingsverbanden met ten minste 1 ondernemer
 3. Het project mag niet volledig worden uitbesteed aan een derde, die niet deelneemt voor eigen account en risico
 4. Voor demonstratie-projecten geldt dat de kosten aan derden maximaal 50% van de investeringskosten mogen zijn
 5. Geen start van het project voordat de subsidie-aanvraag is ingediend
 6. Start van het project uiterlijk 6 maanden na de aanvraag
 7. Financiering zo goed als rond
 8. Technische en economische haalbaarheid voldoende onderbouwd

Handleiding VKI

Meer gedetailleerde voorwaarden vindt u in de Handleiding VKI 2019, een document van 19 pagina’s.

Procedure

 1. Aanvraagperiode
  1 augustus 2019 t/m 30 juni 2020, 1700 uur
 2. Via mijnrvo.nl op volgorde van binnenkomst
 3. Het is verstandig uw projectidee vooraf te laten toetsen via een projectideeformulier
 4. Zie de uitgebreide handleiding voor een aanvraag.

Aanvullende informatie

€28 miljoen beschikbaar, waarvan €8,3 miljoen al in behandeling per februari 2020

Afwijzingsgronden historisch

 • Deadline aanvraag gemist
 • Richtlijnen aanvraag niet gevolgd
 • Project valt buiten de programmabeschrijvingen
 • onvoldoende impact van de investering
 • project scoort te laag op de beoordelingscriteria
 • een soortgelijk project scoort hoger op de beoordelingscriteria
 • onvoldoende feasibility (technische of economische haalbaarheid)
 • onvoldoende vertrouwen in executerend management team of personen
 • onvoldoende vertrouwen dat de betrokkenen de financiering rond kunnen krijgen
 • eerdere subsidies voor soortgelijke projecten zijn in het verleden toegekend waardoor de toegevoegde waarde van uw project vermindert
 • te lange realisatietijd