SDE++ regeling wiebes

SDE+ subsidie-limiet bereikt, al 6000 groene projecten in de wacht!

Enorme vraag naar duurzame projecten...

In een brandbrief aan de Tweede Kamer werd afgelopen woensdag door verschillende duurzame organisaties duidelijk gemaakt dat de SDE+ subsidie voor groene energie, zo spoedig mogelijk met 2,5 miljard € moet worden verruimd. Wat is er aan de hand?

 

Door de enorme run op duurzame subsidies voor zonnepanelen kunnen naar schatting 6000  (u leest het goed) duurzame zonnestroom projecten niet worden uitgevoerd omdat het SDE+ subsidie-plafond van 5 miljard € voor de najaarsronde 2019 al is bereikt. In totaal werden er in het najaar 7251 aanvragen voor (voornamelijk) zonnestroom projecten ingediend, waarvan dus het grootste deel (6000) nu in de wacht staat.

Het argument voor snelle toekenning van een aanvullende 2,5 miljard Euro SDE+ milieu-subsidies is dat als de 6000 projecten niet doorgaan er 500000 ton Co2 reductie in 2020 wordt misgelopen, en dat daardoor de doelstellingen van het klimaatakkoord mogelijk in gevaar komen. Als de projecten wél doorgang vinden dan kunnen de klimaatdoelstellingen van 14% hernieuwbare energie en 25% Co2 emissiereductie worden gehaald.

De 6000 aanvragen betreffen voornamelijk aanvragen voor zonne-energie op daken en leveren een energie-productie op van 2,5 Twh (Terawattuur) per jaar. Naar schatting wordt door het beperkte duurzame subsidie-budget al in 2020 1,5 Twh duurzame electriciteitsproductie niet gerealiseerd. 1,5 Twh staat gelijk aan 1500000000 kWh, dit staat gelijk aan stroom voor naar schatting 500000 gezinnen.

Deze brandbrief geeft in ieder geval wel aan dat aanvragen voor subsidie tijdig moeten worden ingediend. De vraag vanuit de maatschappij is enorm.