Algemene informatie

SDE++, de stimuleringsregeling duurzame energietransitie, is gericht op de energietransitie, dus de overgang naar hernieuwbare energie. De SDE++ is één van de belangrijkste subsidie-instrumenten in Nederland voor zakelijke PV projecten. Naast een focus op de productie van duurzame energie ligt de focus bij SDE ++ ook op CO2 reducerende opties. Dit houdt in dat veel meer technieken in aanmerking komen ten opzichte van de SDE+ regeling. Hoe werkt het?

 • de SDE++ compenseert de zogeheten “onrendabele top”, dit is het verschil tussen de kostprijs van de techniek welke CO2 reduceert (basisbedrag) en de marktwaarde van de geproduceerde eenheid (correctiebedrag)
 • projecten worden beoordeeld op basis van de subsidiebehoefte per vermeden ton CO2
 • de maximale subsidie-behoefte is gelimiteerd op €300/ton CO2-reductie
 • technieken met een hogere subsidie-behoefte dan €300/ton CO2-reductie mogen aanspraak maken op subsidie maar krijgen niet de gehele “onrendabele top’ vergoed.

Voorwaarden algemeen

 1. Goed duurzaam businessplan
 2. Uitgebreide feasibility studie (haalbaarheidsstudie)
 3. Compleet digitaal aanvraagformulier inclusief de vereiste vergunningen en bijlagen
 4. Inclusief transportindicatie 2020 van netbeheerder in het geval van electriciteitsproductie

Transitie van SDE+ naar SDE++

In 2020 verschuift de focus van de overheid binnen de SDE subsidie van stimulering van duurzame energie PRODUCTIE naar stimulering van CO2 reductie. Dus nu komen vele nieuwe technieken ook in aanmerking. Wat zijn de voornaamste verschillen?

 • de SDE+ stuurt op basis van subsidiebedrag per geproduceerd Kwh
 • de SDE++ stuurt op basis van het subsidiebedrag per ton CO2-reductie
 • de SDE++ betekent dus dat meer technieken (niet enkel technieken gericht op duurzame energieproductie) gaan concurreren op basis van kosteneffectiviteit

Procedure

 1. 1e aanvraagperiode wordt opengesteld
  van 29 september tot 22 oktober 2020
 2. U kunt op dit moment nog niet aanvragen maar omdat de SDE+ nu al zwaar overtekend is, is het verstandig nu al contact op te nemen met Solar United.
 3. SED++ werkt met een veilingsysteem dat opengesteld wordt per fase en per maximum gewenst subsidie-bedrag. De maximale subsidiebedragen lopen per fase op, met als doelstelling efficiency te bevorderen.
 4. Op 29 september 2020 wordt de eerste fase opengesteld voor projecten met een subsidie-aanvraag van 70 €/ton CO2
 5. 5 oktober: openstelling fase 85€/ton CO2
 6. 12 oktober: openstelling fase 180€/ton CO2
 7. 19 oktober: openstelling fase 300€/ton CO2
 8. Projecten met een betere efficiency, i.e. een lager gevraagd subsidiebedrag per bespaarde ton CO2 genieten de voorkeur.

Aanvullende informatie

€ 5 miljard beschikbaar in  2020. Dit is een enorme vermindering ten opzichte van het budget voor de inmiddels overtekende SDE+ subsidie.