Privacy Policy Solar United BV

Solar United BV en Privacy

Solar United BV is een onafhankelijke Besloten Vennootschap, met als doelstelling het verlenen van o.a. consultancy diensten aan bedrijven en overheidsorganisaties. Via onze website(s) bieden wij allerlei diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, zoals persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

In gevallen waarin u van mening bent dat u aanvullende garanties nodig heeft, zoals bij het verstrekken van gevoelige financiële gegevens en overige data mbt uw onderneming of project, is Solar United bereid een aanvullende NDA (non-disclosure agreement) te ondertekenen.

Persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom uw persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming beperken tot alleen de persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemenom uw persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming

Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming van u verwerken:

 • jaarverslagen, rapporten, evaluaties, studies, en overige bedrijfsmatige stukken
 • financiële informatie, van u als opdrachtgever of van uw onderneming(en)
 • informatie van strategische aard, zoals bv een lange termijn strategie van uw onderneming
 • e-mailadres
 • functie
 • geboortedatum
 • gebruikersnaam
 • gegevens over IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites
 • gegevens over uw gebruik van diensten en producten die u invoert als u gebruik maakt van onze website
 • geslacht
 • IBAN
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een forumbericht, een klacht op of een bericht in het contactformulier
 • leeftijd
 • lidnummer
 • NAW-gegevens
 • inloggegevens
 • opleidingsniveau
 • profielnaam/schermnaam
 • organigrammen
 • telefoonnummers
 • vragen die u aan ons stelt en/of meldingen die u aan ons doorgeeft

Bijzondere persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming

Om te kunnen adviseren verwerken wij met uw toestemming en in lijn met de overeenkomst die u met ons bent aangegaan een aantal (bijzondere) persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming. Ook verwerken we gevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld uw financiële gegevens. Voor onze consultancy hebben we inzage in uw gevoelige en bijzondere gegevens.

Afhankelijk van welke dienst u gebruikt maakt kunnen wij, wanneer dat noodzakelijk is, ook deze persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming verwerken:

 • burgerlijke staat
 • BSN
 • nationaliteit
 • inkomensgegevens
 • BKR-registratie
 • gegevens over uw huidige hypotheek
 • verwachting van uw financiële situatie
 • persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming

Wij slaan deze persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming alleen op wanneer dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. In alle andere gevallen verwijderen we deze gegevens direct.

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Om u een optimale consultancy service te verlenen
 • Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten.
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • Om u gebruik te laten maken van uw eventuele lidmaatschap, onze community, het internetpanel of een van onze overige diensten
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor de Wet financieel toezicht (Wft).
 • Om u te kunnen adviseren bij uw belastingaangiftes
 • Om te weten te komen welke onderwerpen relevant zijn bij bedrijven en zo te bepalen welke oplossingen Solar United BV u gaat aanbieden
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te kunnen bieden
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses
 • om uw gegevens te verwerken om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze websites te verbeteren.

Back-up van (persoons)gegevens

Wij maken back-ups van onze ICT-systemen zodat we ze kunnen herstellen bij een beveiligingsincident. Ook zijn we verplicht uw persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming goed te beveiligen en te kunnen herstellen.

Wij leren van beveiligingsincidenten bij andere organisaties en realiseren dat ondanks onze inspanningen zo’n situatie ook ons kan overkomen. Wanneer er een beveiligingsindicent is of als een ICT-systeem crasht, zullen wij onze gegevens, dus ook uw persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming, herstellen. We lopen dan alle verzoeken om persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming te verwijderen na en zorgen dat wij geen persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming herstellen die wij niet mogen bezitten.

Wij maken de volgende back-ups:

 • dagelijkse back-ups die we maximaal 2 jaar bewaren
 • wekelijkse back-ups die wij maximaal 2 jaar bewaren
 • maandelijkse back-ups die wij maximaal 2 jaar bewaren
 • jaarlijkse back-ups die wij maximaal 2 jaar bewaren

In afwijking van het bovenstaande kan u ons vragen bepaalde gegevens sneller te retourneren. Solar United BV zal aan uw vragen daaromtrent redelijkerwijs zo snel mogelijk voldoen.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Profilering en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming uit verschillende bronnen om u de beste service te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u hebt achtergelaten op, of via, een van de websites van de Solar United BV, te weten:

Https://solarunited.nl

Door uw gegevens te combineren, kunnen wij u gepersonaliseerde aanbiedingen (bijvoorbeeld gidsen en/of nieuwsbrieven) doen die aansluiten bij uw interesses. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen krijgt die voor u minder interessant zijn. Aan de hand van deze profilering maken wij op groepsniveau selecties. Wij zullen u op basis hiervan echter nooit voor een van onze diensten en/of producten uitsluiten.

Gebruik voor marketingdoeleinden

Wanneer we u persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) kun u u daar altijd weer voor uitschrijven. U kunt u gemakkelijk afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in onze nieuwsbrief.Het is ook mogelijk om uw afmelding via het contactformulier op Https://solarunited.nl aan ons door te geven.

Cookies

Bij het verzamelen  van uw gegevens maken we ook gebruik van cookies.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 2 jaar nadat u lid en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u een account hebt, kun u daarop inloggen om u gegevens in te zien en te wijzingen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 Telefonisch

06 – 57067498
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18:00 uur

 E-mail

Via https://solarunited.nl/contact/ of info@solarunited.nl

  

 Post

Solar United BV
p/a Cluselaan 12, 5627DC Eindhoven

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u bij een schriftelijk verzoek te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de KopieID-app voor gebruiken. Ook wanneer u u aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens en gegevens mbt uw onderneming. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens of een gerechtelijke instantie. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens..

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 februari 2019.