Algemene informatie

 De Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu Investeringen zijn twee manieren om fiscaal voordeling te investeren in milieuvriendelijke technieken. 

 • MIA investeringsaftrek maximaal 36% van het investeringsbedrag 
 • VAMIL stelt u in staat tot 75% van de 
  investeringskosten flexibel af te schrijven,
  op een tijdstip en volgens een schema naar keuze
 • 2 soorten kosten komen in aanmerking: aanschaffingskosten van het bedrijfsmiddel en voortbrengingskosten, dit zijn gerelateerde kosten zoals kosten inzet eigen personeel of eigen materialen

Electrisch rijden

Koopt u een electrische bedrijfswagen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor MIA of VAMIL

 • geldt enkel voor electrische voertuigen zoals per de definitie op de Milieulijst 2020, onder b.v. de code E3110
 • Nieuwe volledig electrische auto’s en voertuigen met uitstoot 0 gr/km ontvangen 13,5% MIA
 • Ook electrisch aangedreven voertuigen en waterstofvoertuigen met de codes E3105, F3109, E3110, G3111, G3101, G3102, G3103 en G3104 komen in aanmerking
 • auto’s, motoren en taxis vallen onder E3110 en D3105
 • De lijst wordt regelmatig bijgewerkt gezien de snelle ontwikkelingen in de sector

Voorwaarden algemeen

 1. U investeert in een milieuvriendelijke techniek of bedrijfsmiddel volgens de definitie van de Milieulijst (op dit moment zijn er 135 definities)
 2. U bent NL ondernemer (inclusief Aruba, Curaçao, St. Maarten, BES eilanden)
 3. U betaalt VPB en IB
 4. Aanvraag dient inclusief goedgekeurde vergunningen te zijn indien Milieulijst dit vereist
 5. Tijdige aanvraag, maximaal drie maanden na levering bedrijfsmiddel
 6. Bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 7. Investeringskosten van minimaal €2500

Sectoren en bedrijfstakken

De MIA en VAMIL zijn interessant voor de volgende sectoren:

 • Industrie
 • Electrische auto’s, voertuigen en waterstofvoertuigen
 • Green deals, dit zijn investeringen in duurzame initiatieven bijvoorbeeld investeringen in zuiniger omgaan met water
 • Agrarische sector, zoals circulaire land- en tuinbouw en duurzame veehouderij
 • Biobased economy, dus biomassa als vervanging voor fossiele brandstoffen
 • Klimaatadaptie, dit zijn investeringen in maatregelen die negatieve effecten van klimaatverandering verminderen
 • Duurzaam bouwen
 • Mobiele werktuigen
 • Circulaire economie en industrie

Procedure

 1. Aanvraag binnen drie maanden na aankoop bedrijfsmiddel.
 2.  Gebruik eHerkenningsmiddel niveau 1 verplicht
 3. Aanmelding via mijn.rvo.nl
 4. Na aanmelding ontvangt u geen beschikking maar kunt u MIA en/of VAMIL toepassen bij uw belastingaangifte

Aanvullende informatie

€ 124 miljoen beschikbaar  voor MIA en € 25 miljoen beschikbaar voor VAMIL voor 2020.