Algemene informatie

LIFE is een EU subsidie-programma. Doelstelling is om innovatieve projecten welke de Europese milieu-, natuur- en klimaatdoelstellingen bevorderen, te ondersteunen.

 • voor individuele partijen of consortia
 •  LIFE heeft twee subprogramma’s, klimaat en milieu
 • projectgrootte minimaal 1 miljoen €
 • kan tot 55% bijdragen aan financiering 

Subprogramma Klimaat en Milieu

U moet als 1e stap kiezen welk subprogramma u kiest mbt uw project, milieu of klimaat.

 • Klimaat projecten gaan klimaatverandering tegen of anticiperen op de gevolgen van het veranderende klimaat
 • Milieu projecten spelen in op het EU beleid t.a.v. circulaire economie, groene economie of natuurbescherming.

Voorwaarden algemeen

 1. Enkel voor projecten die aantoonbaar het Europese beleid ondersteunen
 2. Enkel voor innovatieve projecten
 3. Bij integrale projecten (zie onderstaande financieringsvormen) moet gebruik worden gemaakt van minimaal 1 andere nationale of EU subsidie-regeling.

Financieringsvormen

U dient een keuze te maken uit verschillende financieringsvormen. Een traditioneel project richt zich op één specifiek meetbaar probleem. Uw project draagt bij aan de oplossing. Een integraal project betreft vaak projecten met een langere looptijd (4-8 jaar) en subsidie-bedragen tot 12 miljoen €. Hier werken meerdere partijen gezamenlijk aan een oplossing. 

Procedure

 1. Aanvraag voor nieuwe ronde uiterlijk april 2020
 2. Voldoen aan criteria is noodzaak
 3. U maakt een keuze voor subprogramma, financieringsregeling en daarna dient u uw projectidee in volgens LIFE criteria
 4. Enkel projectvoorstellen met bovengemiddelde score maken kans naar Full Proposal stage te gaan
 5. Indienen via electronische weg
 6. U kunt samenwerken met Rvo adviseurs of uitbesteden aan bijvoorbeeld Solar United.

Waarom afgekeurd?

Duizenden LIFE aanvragen zijn bij de EU ingediend. Wat zijn redenen voor afkeuring?

 • Project is te klein (<1 miljoen €)
 • overige voorschriften uit officiële Guidelines niet gevolgd
 • Grote lijn en hoofdacties onduidelijk
 • Te weinig detail
 • Partners niet concreet genoemd, in het bijzonder co-financiers
 • Impact en resultaten van het project onvoldoende duidelijk
 • Meer dan 10% afwijking in Full Proposal fase
 • Meerwaarde en relevantie voor Europa en EU beleid onduidelijk omschreven
 • Innovatie-aspect onvoldoende omschreven
 • Innovatie-aspect onvoldoende beschreven of onduidelijk tov andere LIFE projecten
 • Indien vervolgproject uit HORIZON verschil en rationale tov 1e project onvoldoende beschreven
 • Te langzame reactie op vragen, soms moeten deze binnen 24 uur worden beantwoord