Laatste nieuws: Poolse PV markt groeit sterk

Solar United werkt met een Poolse ondernemer aan een haalbaarheidsstudie voor de bouw van een zonnepark in Polen. De Poolse PV markt groeit sterk, in 2019 groeide de geïnstalleerde PV capaciteit met 800 MW tot 1,3 GW. Deze groei zal waarschijnlijk verder versnellen. In dit artikel vindt u de verwachte groeicijfers van de Poolse PV markt. 

polen pv projecten

Polen is één van de meest interessante PV markten in Europa omdat Polen op dit moment onder druk van de EU en de publieke opinie werkt aan een hoger aandeel RES (renewable energy supply) terwijl het aandeel RES nog laag is.

De huidige situatie

75-80 procent van de electriciteit in Polen wordt geproduceerd mbv fossiele brandstoffen (voornamelijk kolen), inclusief de productie van de 5,3 GW Belchatów kolencentrale, de grootste “stand-alone” CO2 producent in de EU. Het is onwaarschijnlijk dat er nog kolencentrales worden bijgebouwd, dit blijkt onder andere uit het Energy Plan for Poland (EPP2040) dat is gepubliceerd door de Poolse regering in 2019. Hierin ligt de nadruk op RES en nucleaire energie. Het plan beschijft de volgende doelstellingen voor Polen:

·       60% aandeel van kolen in de opwekking van elektriciteit in 2030 (op dit moment 80%)

·       21% RES (renewable energy sources) in bruto finale energieconsumptie in 2030 

·       CO2 –uitstoot met 30% omlaag in 2030 tov 1990

In het beleidsdocument EPP2040 beschrijft de Poolse regering dat de doelstelling is om het absolute verbruik van kolen stabiel te houden, maar dat door de groei van de elektriciteitsconsumptie het relatieve aandeel van kolen in de totale elektriciteitsproductie zal dalen tot 60% in 2030. De EPP2040 onderschrijft de doelstellingen van het Nationale Energie en Klimaatplan 2021-2030 dat Polen in 2019 verplicht heeft opgestuurd naar de EU.

 

De publieke opinie wordt steeds kritischer als het investeringen in fossiele brandstoffen betreft. Sommige van de grootste wereldwijde investeringsmaatschappijen zoals Blackrock (6,5 triljard $ geïnvesteerd vermogen) spreken openlijk uit dat een steeds groter aandeel van de investeringen richting duurzaamheid moet gaan. Letterlijk zei de algemeen directeur van Blackrock, Fink,  in 2020 het volgende:

Because sustainable investment options have the potential to offer clients better outcomes, we are making sustainability integral to the way BlackRock manages risk, constructs portfolios, designs products, and engages with companies. We believe that sustainability should be our new standard for investing.” 

Zowel regeringen als bedrijven worden gedwongen om aan te tonen dat duurzaamheid een prioriteit is. Daarnaast worden bedrijven steeds vaker kritisch aangesproken op investeringen in fossiele brandstoffen. De gevolgen zijn al duidelijk in Polen: PV magazine rapporteerde onlangs dat Enea en Energa, twee grote Poolse energiemaatschappijen, de bouw van een 1 GW kolencentrale genaamd Ostrołęka C in noordoost Polen, opschorten. Als redenen voor deze beslissing werden de veranderde EU wetgeving en onvoldoende financiering aangevoerd. De kans is groot dat het project van 1.6 miljard dollar wordt afgeblazen.

De (rooskleurige) toekomst van PV in Polen

Door zowel de enorme druk om de investeringen in fossiele brandstoffen te verminderen als de NECP plannen van de Poolse regering, is het zeer waarschijnlijk dat de geïnstalleerde Poolse PV-capaciteit sterk zal stijgen. De verwachte ontwikkeling van de geïnstalleerde PV capaciteit (Bron: Solar United, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.)) wordt in de onderstaande grafiek weergegeven.

PV capaciteit projecten

PV solarprojecten en windprojecten worden in Polen geveild door de Poolse Regelgevende Authoriteit voor Energie-aangelegenheden (Polish Energy Regulatory Office, www.ure.gov.pl). De staat koopt de energie tegen veilingprijzen welke jaarlijks voor inflatie worden gecorrigeerd. Op deze manier worden ROI’s voor 15 jaar gegarandeerd. Voor elke veiling wordt een maximum prijsniveau vastgesteld door de autoriteiten. Onderstaand worden de resultaten van de laatste veilingen weergegeven.

Veiling November 25/December 13 2019 voor projecten kleiner dan 1 MW

 • De veiling voor kleinere RES projecten solar en wind ontving 1044 project aanbiedingen van 260 producenten
 • 759 projecten werden geaccepteerd (100% solar) voor een geschat vermogen van 750 MW 
 • Deze 750 MW vermogen worden in de komende twee jaar gebouwd
 • Solar/PV bleek meer concurrerend dan windprojecten
 • Laagste veilingprijs: PLN 269/MWh (70,39$/MWh)
 • Hoogste veilingprijs: PLN 327/MWh (85,56€/MWh)
 • 11,43 TWh geveild voor een totaalbedrag van PLN 3,6 miljard (942 miljoen $)
 • Innogy werd 42 projecten toegekend van 1 MW voornamelijk in Pommeren, West-Pommeren en Groot-Polen
 • Poolse projectontwikkelaar PWCO haalde 110 projecten binnen (14,5% van de geveilde capaciteit)
 • Onderstaand vindt u enige van de belangrijkste voorwaarden voor deelname aan Poolse PV tenders:

 • bankgarantie volgens artikel 78.3 van de RES-wetgeving. In 2018: PLN 60 per 1 kW voor nieuwe installaties
 • getekende bouwvergunning volgens artikel 75.5.2 van de RES wetgeving
 • getekende milieuvergunning volgens artikel 75.5.3
 • contract voor aansluiting op het netwerk (grid connection agreement) volgens artikel 75.5.1
 • kopie bestemmingsplan volgens artikel 75.5.4
 • gedetailleerde haalbaarheidsstudie inclusief staat van herkomst en besteding der middelen en bouwschema’s
 • gedetailleerde bouwtekeningen inclusief de exacte locaties van de installatie en de netwerkverbinding
 • opgave van volumes en prijzen per periode
 • studie dat het project de electriciteit binnen 18 maanden na toekenning kan leveren, er is een penalty clausule
 • Share on facebook
  Share on google
  Share on twitter
  Share on linkedin

  nieuwsbrief

  Solar United publiceert elke week een nieuwsbrief met het laatste nieuws over subsidies en ontwikkeling op het gebied van CO2 reductie, hernieuwbare energie en de circulaire economie.
  Vul uw email in, u ontvangt geen spam en u kunt altijd afmelden.