Algemene informatie

HORIZON 2020 is het grootste EU subsidie- programma voor wetenschap, onderzoek, innovatie en ontwikkeling van de EU.  

 • 80 miljard € beschikbaar voor de periode 2014 t/m 2020
 • opgericht om de concurrentie-positie van de EU te verstevigen
 • voor elke organisatie beschikbaar maar voornamelijk geschikt voor samenwerkingsverbanden van partners uit verschillende landen en sectoren en de academische wereld
 • gericht op activiteiten zoals prototyping, testopstellingen, voorstellingen en presentaties, sturing en opschalen van activiteiten.
 • er is een apart MKB (SME) instrument, gericht op zeer innoverende MKB’s die hun groeipotentieel willen ontwikkelen. Er is funding beschikbaar voor haalbaarheidsstudies, toelagen voor de hoofdfase van een innovatieproject (voorstelling, prototypering, testen, applicatie-ontwikkeling)
 • 70% tot 100% subsidie voor onderzoek- en innovatieprojecten
 • 14-25% succes ratio, dus 75% wordt afgewezen, vaak door onvoldoende kennis of voorbereiding 

Voorwaarden

 1.  enkel voor consortia met ten minste drie verschillende juridische entiteiten, gevestigd in EU landen
 2. voor de programma’s European Research Council, SME mag 1 juridische entiteit de aanvraag doen
 3. Juridische entiteiten op de lijst “aangesloten landen” gelden als lid van een consortia
 4. Bij aanvragen boven 500000 € is een financiële audit verplicht als onderdeel van de haalbaarheidsstudie
 5. Audit van de boeken van de aanvrager tot 2 jaar na betaling subsidie of andere funding
 6. Publicatieverplichtingen van resultaten

Overige informatie

Het succesvol afronden van een HORIZON subsidie-aanvraag is een tijdrovend proces. Als u de informatie bestudeert welke via de links op deze pagina onder Procedure beschikbaar is, dan is duidelijk dat u aan zeer veel eisen moet voldoen. 

Procedure

 1. De regeling voor 2020 staat vermeld in zogeheten werkprogramma’s, deze zijn in detail beschreven op het deelnemersportaal http://bit.ly/H2020PP
 2. Ook het tijdschema voor indiening van de projecten is hier te vinden
 3. Alle richtlijnen en tools voor het indienen van een financieringsaanvraag dienen te worden gedocumenteerd
 4. Nationale contactpunten zijn beschikbaar via http://bit/ly/H2020NCP
 5. Overige vragen kunnen worden verstuurd naar de helpdesk http://ec.europa.eu/research/enquiries 
 6. 5 maanden wetenschappelijke beoordelingsfase

Afwijzingsgronden

 •  het project voldoet niet aan de beoordelingscriteria zoals gedefinieerd op http://bit.ly/H2020Eval
 •  financiële en operationele haalbaarheid onvoldoende (selection criteria)
 • te lage score voor excellence (award criteria)
 • te lage score voor impact (award criteria)
 • te lage score voor efficiency van de implementatie (award criteria)