Algemene informatie

 De Energie Investerings Aftrek (EIA) biedt bedrijven een fiscaal voordeel bij het investeren in milieuvriendelijke technieken en duurzame energie.

 • EIA levert gemiddeld 11% voordeel op
 • naast het fiscaal voordeel resulteert met EIA ook een lagere energie-rekening 
 • geldt voor duidelijk omschreven investeringen volgens de Energielijst én voor maatwerkinvesteringen
 • 45% investeringskosten aftrekken van fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving.

7 onderdelen in de Energielijst

De EIA bevat bedrijfsmiddelen die worden omschreven in 7 onderdelen:

 • Bedrijfsgebouwen
 • Processen
 • Transportmiddelen
 • Duurzame energie
 • Energiebalancering
 • Energietransitie
 • Energieadvies en maatwerkadvies

Voorwaarden algemeen

 1. de investering moet op de Energielijst staan als bedrijfsmiddel. De energielijst is op dit moment een document van 86 pagina’s met honderden bedrijfsmiddelen.
 2. de investering moet een forse energie-besparing opleveren

Sectoren en bedrijfstakken

De EIA wordt o.a. in de volgende sectoren gebruikt:

 • Duurzaam bouwen, denk bv aan een LED verlichtingssysteem of energie-zuinige ventilatoren..
 • Glastuinbouw, denk b.v. aan isolatie van bestaande kassen en zonnepanelen voor electriciteitsopwekking >15kWp
 • Veehouderij, denk b.v. aan warmte- en koudeopslag in de bodem of een accu voor duurzame energie-opslag
 • Industrie, denk bijvoorbeeld aan energie-besparing in een proces
 • Energiebalancering & Energietransitie, denk hier b.v. aan opslag van energie
Er zijn honderden toepassingen en maatwerktoepassingen kunnen ook in aanmerking komen.
 

Procedure

 1. Digitale aanvraag via eLoket van Rvo
 2. Gebruik eHerkenningsmiddel niveau 1 verplicht.
 3. Uiterlijke termijn aanschafkosten: binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting aangaat, bijvoorbeeld een mondelinge of schriftelijke koopovereenkomst.
 4. Uiterlijke termijn voorbrengingskosten: uiterlijk drie maanden na het kwartaal waarin deze kosten zijn gemaakt.
 5. Bij overschrijving wordt de EIA buiten bedrijf gesteld door de minister van Financiën. Als de datum van uw investering voor de datum ligt waarop de regeling buiten bedrijf is gesteld, mag u tot drie maanden na de datum van buitendienststelling aanvragen.

Aanvullende informatie

€ 147 miljoen beschikbaar voor 2020.