DUURZAME SUBSIDIE-REGELINGEN

ALGEMEEN
Ten behoeve van de transitie naar duurzame energie, minder Co2 en een circulaire economie, is een groot aantal verschillende subsidieregelingen beschikbaar op regionaal, landelijk en Europees niveau. Per subsidieregeling zijn er tientallen eisen en voorwaarden. Solar United verzorgt desgewenst uw aanvraag.

DEI+

De Demonstratie Energie- en KlimaatInnovatie subsidie is gericht op energie-besparing, Co2 reductie en hernieuwbare energie. Heeft u een innovatief pilotproject of demonstratieproject in deze sectoren?

SDE++ 2020

De Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie is inschrijfbaar vanaf september 2020. Er is €5 miljard beschikbaar. Deze regeling is gericht op zowel hernieuwbare energieproductie als CO2-reductie.

MIA VAMIL

Bij gebruik van De MIA (Milieu-InvesteringsAftrek) of de Willekeurige Afschrijving MILieu-investeringen (VAMIL) aanvraag moet u deze correct indienen binnen 3 maanden na aankoop van uw bedrijfsmiddel.

EIA

De overheid biedt gemiddeld 11% voordeel als uw bedrijf investeert in EIA energie-zuinige technieken en/of duurzame energie! Snelheid is geboden, want voor 2020 is er slechts een budget van €147 miljoen beschikbaar.

LIFE (EU SUBSIDIE)

De EU subsidieert en financiert duurzame projecten via LIFE op het gebied van milieu en klimaat. Voor de periode 2014-2020 is er een budget van €3,4 miljard beschikbaar. De 1e deadline is april 2020 voor indiening.

TSE

Start u een innovatief pilot- of demonstratieproject dat Co2 emissies reduceert? Dan komt u in aanmerking voor subsidie Topsector Energiestudies Innovatie. De uiterste datum is 1 september 2020.

MOOI SUBSIDIE

De Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie subsidie ondersteunt in 2020 4 themas: “Wind op zee”, “Hernieuwbaar op land”, “Gebouwde omgeving” en “Industrie”. Er is slechts €65 miljoen beschikbaar.

VKI

De Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie subsidie is geschikt voor ondernemers met te hoge investeringskosten en een payback periode van meer dan 5 jaar. Deadline aanvraag: 30 juni 2020.

PARTNERS VOOR WATER

De Partners voor Water organisatie is gericht op Nederlandse ondernemers in de “watersector” met internationale projecten. U wordt gesteund met WWSD subsidie, advies en projectfinanciering.

DEI

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie subsidie is gericht op energie-besparing, Co2 reductie en hernieuwbare energiebronnen. Heeft u een innovatief pilotproject of demonstratieproject in deze sectoren?

DTIF

Het Dutch Trade en Investment Fund is gericht op ondernemers in het buitenland en biedt garanties, leningen en export financieringen. Met duurzame projecten heeft u veel kans uw ambities te realiseren.

DGGF

Wilt u als MKB bedrijf investeren in opkomende markten of een ontwikkelingsland en hiervoor middelen nodig? Het Dutch Good Growth Fund werkt voor investeringsfondsen en MKB.

SIB

Gericht op MKB ondernemers die een gerichte export-activiteit willen opzetten. U komt in aanmerking voor een financiële bijdrage en vouchers voor o.a. coaching, beursdeelname en een voucher marktentree. 

DHI

De DHI subsidie-regeling is gericht op investeringen, demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en promotie in het buitenland. DHI draagt bij aan de VN Sustainable Development Goals.

Horizon 2020 EU SUBSIDIE

Gericht op internationaal geörienteerde innovatieve MKB bedrijven. Het SME-MKB heeft een budget van €1,5 miljard voor 2018-2020. Aanvragen via het deelnemer portaal van de Europese Commissie. 

Duurzaam Regionaal

Elke provincie in Nederland heeft speciale subsidie-regelingen voor regionale bedrijven in de duurzame milieusector. Teveel regelingen op hier op te sommen. Solar United BV bekijkt de mogelijkheden voor u.